Home of real life Champions!

"We did Mixed Martial Arts before it was born"

ABCD Budokai SVERIGE Hall of Fame!

Niklas Eriksson Sensei

(1 Dan JKF Wado-Kai)

1998

 

Lotta Berger Sensei

(4 Dan Inoue-ha Shito Ryu)

1999

Yuki Mimura Sensei

(5 Dan Shotokan)

1999

Fred Jarbro Sensei

(6 Dan JKF Wado-Kai)

2001 & 2011

Palau Lopes Sensei

(5 Dan JKF Wado-Kai)

2002

 

Norimasa Fujita Sensei

(5 Dan JKF Itosu Kai)

2003 & 2007

Shinji Kohata Sensei

(7 Dan JKF Wado-Kai)

2004

Takamasa Arakawa Sensei

(6 Dan JKF Wado-Kai)

2004 & 2011

Suzuko Hamasaki Sensei

(5 Dan Goju Ryu)

2005 & 2006

Ysuro Jin Sensei

(3 Dan Kodokan)

2006

Kaori Inoshta Sensei

(3 Dan Shotokan)

2005

 

Kenichi Osada Sensei

(5 Dan Daido Juku)

2005, 2007 & 2010

 

Mitchell Ninomiya Sensei

(5 Dan JKF Itosu-kai)

2007

Takeshi Nakajima Sensei

(7 Dan Kodokan)

2008 & 2010

Katsuhiko Kashiwazaki Sensei

(8 Dan Kodokan)

2008

Leo Neves

(2 Dan Brazilian Jujutsu)

2007

Koji Okumachi Sensei

(6 Dan JKF Wado-Kai)

2008, 2012, 2013. 2014.

 

Shingo Ohgami Sensei

(8 Dan JKF Wado-Kai)

2008

Yukimitsu Hasegawa Sensei

(6 Dan JKF Shito-Kai)

2009

Yasuhiko Moriwaki Sensei

(8 Dan Kodokan)

2010

Hatsuyuki Hamada Sensei

(8 Dan Kodokan)

2011

Ryuji Okada Sensei

(6 Dan Kodokan)

2012

Hidemasa Tokuyasu Sensei

(7 Dan Kodokan)

2013

Yuji Okazaki Sensei

(6 Dan Kodokan)

2014

Kontakt:

Telefon: +46(0)90-695 75 18

E-post: info@abcdbudokai.se

Hemsida: www.abcdbudokai.se

Bankgiro: 317-5205

Orgnr: 802442-4395